Lash Couture Adhesive Wipes

Har ni alltid undrat vad ni skall torka pipen på limflaskan? 

Vår Adhesive wipes håller pipen rent och kan användas när ni skakar limflaskan. Skaka aldrig limmet med korken på då detta kan leda till att det bildas luftbubblor och gör att limmets hållbarhet blir sämre. Våra Adhesive wipes kan ni även använda under padsen om eran kund tårar under behandlingen. 

200st wipes 

170 kr