Super Bonder

“SuperBonder” är en revolutionerande ny produkt för att maximera hållbarheten och fungerar med ALLA lim.
Bindas omedelbart vidhäftande ångor, vilket resulterar i mindre irritation för klienternas ögon efter behandlingen.
SuperBonder lägger också till elasticitet vid limningspunkter, vilket gör dem sömlösa vid beröring och mindre benägna att bryta.


Hur man använder:
Vänta 2 minuter efter att du har satt det sista knippe. Pressa en liten droppe SuperBonder på en mikrofiberborste och torka av limfästpunkterna. Du behöver inte blöta bindningspunkter, lite av produkten går långt.
SuperBonder kan användas för både klassiska och volymuppsättningar.


“SuperBonder” is a revolutionary new product to maximize lash retention and works with ANY adhesive.
Instantly bonds adhesive fumes, which results in less irritation to the clients eyes after treatment. 
SuperBonder also adds elasticity to adhesive bonding points thus making them seamless to touch and less prone to break.
USE:
Wait 2 mins after you’ve attached the last extension. Squeeze 1 small drop of SuperBonder onto a microfiber brush and wipe adhesive bonding points. You do not need to soak bonding points, a little bit of the product goes a long way. 
SuperBonder can be used for both Classic and Volume sets.499 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. :(